Spracovanie miezd‎, mzdová a personálna agenda v Trenčíne

Hľadáte firmu na vedenie mzdovej a personálne agendy?

BLASA s.r.o poskytuje kompletné účtovnícke služby v Trenčíne. Medzi tie patrí aj vedenie mzdovej a personálnej agendy pre firmy a podnikateľov.


Využite
našu dlhoročnú prax, precíznosť a spoľahlivosť.
Získajtediskrétnosť, úsporu a profesionálne výsledky.


Spočítame mzdy rýchlo a spoľahlivo!
Kontaktujte nás!

Vedenie mzdovej a personálnej agendy v Trenčíne, BLASA s.r.o. Trenčín
Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Postaráme sa kompletne o Vašu mzdovú a personálnu agendu

Vedenie mzdovej a personálne agendy zahŕňa:

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru:

 • vypracovanie osobného dotazník zamestnanca,
 • vyhotovenie charakteristiky a pracovnej náplne pracovného zaradenia zamestnanca,
 • vypracovanie Pracovnej zmluvy zamestnanca,
 • prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne,
 • prihlásenie zamestnanca do zdravotných poisťovní (UNION, VšZP, Dôvera).

 

Počas pracovného pomeru zamestnanca:

 • výpočet mzdy,
 • vypracovanie súvisiacich výkazov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,
 • komunikácia so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou,
 • spracovanie a odoslanie mesačného Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

 

Pri ukončenie pracovného pomeru zamestnanca:

 • odhlásenie zamestnanca z registra Sociálnej poisťovne,
 • odhlásenie zamestnanca zo zdravotných poisťovní (UNION, VšZP, Dôvera),
 • vyhotovenie Potvrdenia o prijme…
 • vyhotovenie Zápočtového listu a ELDP (Evidenčný list dôchodkového poistenia).
Vypracovanie pracovnej zmluvy zamestnanca, spracovanie miezd‎, mzdová a personálna agenda v Trenčíne
Vypracovanie pracovnej zmluvy zamestnanca ako súčasť mzdovej a personálnej agendy