Vedenie podvojného účtovníctva v Trenčíne

Hľadáte firmu na spracovanie Vášho podvojného účtovníctva?

Hľadáte účtovnícku firmu v Trenčíne,
ktorá sa Vám postará o Vaše podvojné účtovníctvo?


BLASA s.r.o
poskytuje kompletné účtovnícke služby v Trenčíne.
Medzi tie patrí aj vedenie podvojného účtovníctva.


Využite
našu dlhoročnú prax, precíznosť a spoľahlivosť.
Získajtediskrétnosť, úsporu a profesionálne výsledky.
Kontaktujte nás!

Vedenie podvojného účtovníctva v Trenčíne
Vedenie podvojného účtovníctva

Postaráme sa o Vaše podvojné účtovníctvo – kompletne

Vedenie podvojného účtovníctva od BLASA s.r.o, Trenčín zahŕňa:

  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie agendy hmotného a nehmotného investičného majetku
  • vedenie odpisových kariet
  • vedenie zoznamu DPH dokladov
  • spracovanie DPH a Kontrolného výkazu DPH

Okrem vedenia samotnej agendy podvojného účtovníctva naše účtovnícke služby zahŕňajú aj kontrolu formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej tak aj daňovej, či posudzovanie oprávnenosti nákladov.

Účtovnícka firma BLASA s.r.o., Trenčín Vám poskytuje komplexný servis pri vedení podvojného účtovníctva – od spracovania účtovníctva cez podanie až po súčinnosť pri prípadných daňových kontrolách.

Tiež aj spracovanie miezd, vedenie personálnej agendy a s tým súvisiacich dokladov.

Vypracovanie Kontrolného výkazu k DPH, vedenie podvojného účtovníctva
Vypracovanie Kontrolného výkazu k DPH, vedenie podvojného účtovníctva