Vedenie účtovníctva, cenník

 

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne pri vedení účtovníctva. Cena za účtovné služby sa kvôli tomu odvíja od Vašich konkrétnych požiadaviek (teda od objemu poskytovaných služieb). Výsledná cena za účtovné služby je vždy výsledkom vzájomnej dohody.

Cenník účtovných prác, príklad:

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva 1x ročne – paušálne výdavky vrátane podania daňového priznania na miestny príslušný daňový úrad Vám budeme účtovať cenu 70€.