Vedenie jednoduchého účtovníctva v Trenčíne

Hľadáte firmu na spracovanie Vášho jednoduchého účtovníctva v Trenčíne?

Hľadáte účtovnícku firmu v Trenčíne,
ktorá sa Vám postará o Vaše jednoduché účtovníctvo?


BLASA s.r.o
poskytuje kompletné účtovnícke služby v Trenčíne.
Medzi ne patrí aj vedenie jednoduchého účtovníctva pre firmy, podnikateľov, SZČO (pre platcov i neplatcov DPH).


Využite
našu dlhoročnú prax, precíznosť a spoľahlivosť.
Získajtediskrétnosť, úsporu a profesionálne výsledky.
Kontaktujte nás!

Vedenie jednoduchého účtovníctva Trenčín
Vedenie jednoduchého účtovníctva

Postaráme sa o Vaše jednoduché účtovníctvo – kompletne

Vedenie jednoduchého účtovníctva od BLASA s.r.o, Trenčín zahŕňa:

Ak ste neplatca DPH:

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie agendy hmotného a nehmotného investičného majetku
  • vedenie odpisových kariet

 

Ak ste platca DPH tak aj:

  • vedenie zoznamu DPH dokladov,
  • spracovanie DPH,
  • vypracovanie Kontrolného výkazu DPH
Vedenie jednoduchého účtovníctva Trenčín
Vedenie jednoduchého účtovníctva

Okrem vedenia samotnej agendy jednoduchého účtovníctva naše účtovnícke služby zahŕňajú aj kontrolu formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej tak aj daňovej, či posudzovanie oprávnenosti nákladov.

Účtovnícka firma BLASA s.r.o., Trenčín Vám poskytuje komplexný servis pri vedení jednoduchého účtovníctva – od spracovania účtovníctva cez podanie daňového priznania až po súčinnosť pri prípadných daňových kontrolách. Tiež spracovanie miezd, vedenie personálnej agendy a s tým súvisiacich dokladov.

ypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov, Trenčín
Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov
Vypracovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve, Trenčín
Vypracovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve
Vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch - jednoduché účtovníctvo Trenčín
Vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve
Vypracovanie účtovnej závierky - jednoduché účtovníctvo Trenčín
Vypracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve